ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μεγάλου Κωνσταντίνου 27 4561, Λεμεσός 
Τηλ: 25542410, 99630508, 99586532 
Φαξ: 25542210 
E-mail: [email protected]