Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Λεοντίου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99630508
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Κώστας Προκοπίου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99589943
E-mail:  
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Σπύρος Γεωργίου
Τηλέφωνα: 99586532
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Ανδρέου
Τηλέφωνα: 99479962
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Πίττας
Τηλέφωνα: 99877409
E-mail: [email protected]