Ο χώρος του οικήματος λειτουργούσε στα παλιά χρόνια ως δημοτικό σχολείο. Σήμερα, ο χώρος λειτουργεί ως οίκημα του Κέντρου Νεότητας και ένα μέρος του ως κοινοτικό ιατρείο.

Το Κέντρο Νεότητας Αγίου Κωνσταντίνου ιδρύθηκε στα μέσα του 1994. Σήμερα, λειτουργούν ομάδες χορού και χειροτεχνίας, οι οποίες εκπροσωπούν το Κέντρο Νεότητας σε διαφορές εκδηλώσεις του Οργανισμού Νεολαίας αλλά και της  κοινότητας μας .

Ένας χώρος, στον οποίο μπορεί κανείς να ξεκουραστεί βλέποντας τη θέα του χωριού απολαμβάνοντας τον καφέ του και όχι μόνο! Ακόμη, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μια σειρά παλιών  φωτογραφιών που σχετίζονται με το χωριό.