Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Κωνσταντίνου επιδιώκοντας την ανάπτυξη, την πρόοδο και τον εξωραϊσμό της κοινότητας έχει προβεί στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας σειράς έργων. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα έργα που ολοκληρώθηκαν, που βρίσκονται υπό κατασκευή αλλά και αυτά που ήδη προγραμματίστηκαν να εκτελεστούν.   

Έργα που ολοκληρώθηκαν: